Zodiac

Filters mobi-filters

De nieuwste technologieën die gebruikt worden bij het ontwerp van verdampers, ventilatoren en compressoren maken de warmtepompen van Zodiac® extreem stil. Een warmtepomp heeft “bewegende” elementen (compressor, ventilator, enz.), waarvan de trillingen zich kunnen verspreiden en optellen.

Het geluidsniveau moet door een erkende instantie worden gemeten om een reële en objectieve waarde te hebben. Het wordt als volgt uitgedrukt:

  • In geluidsvermogen dB(A): dit is het bruto geluidsniveau van de geluidsbron.
  • In geluidsdruk dB(A): dit is de akoestische hoeveelheid die door het menselijk oor wordt waargenomen. Deze is afhankelijk van de plaats van de installatie en de afstand waarop de meting wordt uitgevoerd. Het moet daarom altijd vergezeld gaan met een meetafstand